AQUA SANATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Oživení vody řízeným prouděním dle principů Viktora Schaubergera

„Molekulární struktura vody je podstatou všeho života.“

 

Albert Szent-Gyorgy, nositel Nobelovy ceny za medicínu

Film voda

POTŘEBUJETE PORADIT?

 

Rádi Vám pomůžeme!

 

Můžete volat: 

+420 603 106 098

 

nebo psát:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Václav Černý

STRUKTURA VODY A INFORMACE


Struktura vodyNakolik vnitřní struktura vody souvisí s možností přijímat, uchovávat a předávat dále informace, je dnes předmětem diskuzí mnoha badatelů. Přijmeme-li myšlenku prof. Toma Stoniera, předního britského odborníka na informační systémy, že struktura představuje výsledek působení informace na hmotu a že i organizovaná hmota představuje informaci, a přihlédneme-li k tomu, že většina tzv. léčivých či zázračných vod se svým chemickým složením ničím neliší od jinak běžně dostupných vod pitných, ačkoli jsou jejich účinky často zjevné, měli bychom brát potenciál informačního obsahu vody vážně.

 


Struktura vodyMožnou podstatu přenosu a přechodného uchování informace ve vnitřní struktuře vody je nutno hledat ve fyzikální rovině vody, například na úrovni molekulových seskupení (klastrů), tj. v oblastech nanosvěta. Je sice pravdou, že vazby mezi molekulami vody mají relativně krátkou životnost, na druhou stranu uvolněné místo v nadmolekulové struktuře ihned zaujímá jiná molekula vody a životnost klastru jako celku tak může být poměrně dlouhá.

 

Současně je nutno zamyslet se i nad tím, zda voda není “jen“ více či méně dokonalou zprostředkovatelkou informací, vždy podle svého vnitřního stavu, tj. něčím jako je např. televizní signál, pouze v tekuté podobě. V tom případě by ani nebylo na překážku, že si voda není schopna uchovat své informační struktury po nekonečně dlouhý čas, neboť by tu o to ani vůbec nešlo. Voda by byla “pouze“ prostředníkem, skrze kterého informace proudí. Dá se říci, že takový model je v souladu s představou vody jakožto prostředníka mezi duchem a tělem, mezi nebem a Zemí. Pak bychom měli usilovat o to, aby byla voda dobrým a optimálně naladěným nosičem informací.

 

Závěrem:
Pohyblivost a živost vodních molekul i jejich um zaujímat v prostoru mnohdy značně propracované struktury nás vedou k představě, že jsou tyto struktury informačním prostředníkem a možná též modelem pro tvorbu struktur s vyšší trvanlivostí – aminokyselin, proteinů, DNA apod. – tedy struktur tvořených hutnějšími částicemi hmoty. Koneckonců, tak nějak mohl vzniknout na naší planetě život. Proč by pak nebyl stejným způsobem i udržován?

Struktura vody a informace

 

Ustane-li vnitřní pohyb ve vodě, zhroutí se současně i její vnitřní struktura, která je tímto trvalým pohybem udržována – voda je totiž ve skutečnosti a v přirozených podmínkách nepřetržitě restrukturalizována! Tuto trvalou restrukturalizaci přežívají snáze útvary s vyšší stabilitou a informačním obsahem, např. již v první kapitole zmíněné pravidelné dvacetistěny; obdoba přírodního výběru, při kterém přežívají jen ti nejsilnější jednici a nejstabilnější formy života. Analogicky, přestane-li se dlouhodobě a přiměřeně hýbat člověk, jeho organismus chřadne a churaví. Proto je nanejvýš důležitým úkolem, zabývat se postupy, jak vodě pomoci překonat překážky, které ji do cesty, často nevědomě, vložil člověk a jeho civilizace. Více viz Pochybení člověka při nakládání s vodou.

 

Struktura vody