AQUA SANATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Oživení vody řízeným prouděním dle principů Viktora Schaubergera

„Voda je zrcadlem neviditelných působení, jimž propůjčuje viditelné formy."

Václav Černý

Film voda

POTŘEBUJETE PORADIT?

 

Rádi Vám pomůžeme!

 

Můžete volat: 

+420 603 106 098

 

nebo psát:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Václav Černý

VODA ZÁKLAD ŽIVOTA

Voda je základem pro vše živé na Zemi. Mnoha badateli je vnímána jako prostředník mezi nebem a Zemí, mezi duší a tělem, jenž v nepřetržitém pohybu dává vzniknout veškerým nám známým formám života.

 

Voda základ života

Každý živý organismus na Zemi obsahuje značný podíl vody. Je všeobecně známo, že v lidském těle voda zastává cca 2/3 z celkové tělesné hmotnosti. Již méně se však ví, že 99,99% všech molekul lidského těla představují právě molekuly vody!1 Proto vydrží člověk bez vody maximálně 100 hodin, zatímco bez ostatních živin týdny, někdy i měsíce.

Dvacetistěn

 

Oproti jiným látkám na Zemi je voda obdařena mnoha fyzikálně-chemickými zvláštnostmi či “anomáliemi“ (doposud jich bylo popsáno na 69)2, které jí však umožňují naplňovat její výjimečné poslání – sloužit životu. Příčinnou těchto výjimečných schopností vody jsou přitažlivé síly působící mezi vodními molekulami3. Voda se tak, společně s rozpuštěnými látkami, váže do nadmolekulových struktur (tzv. klastrů – z angl. clusters)4, jež jsou základem existence tzv. vnitřní struktury vody (dále jen struktury vody). Tak je každé konkrétní vodě přisouzen zcela specifický, JEDINEČNÝ CHARAKTER.

Je cílem revitalizace vody, aby i doposud nevyzrálé molekulární struktury vody překonaly energetickou bariéru, která jim brání v jejich cestě k vyšší strukturalizaci, a staly se tak více stabilními – se všemi positivními dopady pro živé organismy. Více viz voda a energie.

Voda základ života

Podle posledních poznatků jsou ve struktuře vody nejvíce stabilními a tedy i nejvíce zastoupenými útvary, pravidelné dvacetistěny, které k vodě již ve 4. stol. př. n. l. přiřadil řecký filosof Platón (Platónská tělesa)5. Samozřejmě, že ne všechny molekuly vody tvoří současně pravidelné dvacetistěny. To je pouze ideální stav, ke kterému vodní struktura směřuje a ve kterém je kapalná voda nejvíce stabilní.

Pro živé organismy na Zemi je však nejvýhodnější, pokud jsou např. biogenní organické látky (DNA, proteiny, enzymy apod.) obsažené ve vodě obklopeny těmito pravidelnými útvary, či v případě, že se jedná např. o ionty minerálních látek a stopových prvků, jsou tyto v roztoku jemně rozptýleny (distribuovány) a zapracovány přímo do struktur výše popsaných vodních útvarů (klastrů). Teprve potom dosahují jak biogenní makromolekuly, tak ionty minerálních látek v živých organismech své maximální stability a efektivní účinnosti (aktivity).

1) Více k vodním molekulám (Anglický text)

2) Více k anomáliím vody (Anglický text)

3) Více k přitažlivým silám (Anglický text)

4) Více k vodním klastrům (Anglický text)

5) Více k Platonským tělesům (Anglický text)

Proč teplá voda zmrzne rychleji než studená? Zajímavý článek od Doc. RNDr. Pavel Demo, CSc., Fyzikální ústav Akademie věd ČR v Praze

 

O vodě