Laboratorní zkoušky

AQUA SANATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Oživení vody řízeným prouděním dle principů Viktora Schaubergera

„Voda nám ukazuje cestu.“

Lao-c'

Film voda

POTŘEBUJETE PORADIT?

 

Rádi Vám pomůžeme!

 

Můžete volat: 

+420 603 106 098

 

nebo psát:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Václav Černý

PRINCIP REVITALIZACE

Revitalizace vody ≈ fyzikální občerstvení vody působící na submikroskopické úrovni.

Revitalizací vody označujeme děj, při kterém je vodním molekulám předána část energie vodního toku. Tato energie je okamžitě využita k vytvoření a upevnění vazeb ve vnitřní struktuře vody – vazeb mezi vodními molekulami a částicemi rozpuštěných látek. V přírodě tento děj nepřetržité vnitřní přestavby a výstavby pobíhá soustavně v nezasažených podzemních i nadzemních tocích všech velikostí. Cílem je zvýšení uspořádanosti, řádu, stability a aktivity všech přirozeně zúčastněných složek vody a jejich maximální účinnost v živých organismech!


Princip revitalizacePoložme si otázku, co je to živá voda? Z našich mnohaletých zkušeností jde o vodu tvárnou, vodu, jež je schopná se v každém okamžiku přizpůsobit potřebám života na této planetě. Není strnulá ani uzavřená ve svém působení, nepůsobí roztržitě. Naopak. Vítá všechny nové látky s otevřenou náručí a díky neutuchající výstavbě a přestavbě své vnitřní struktury, dokáže tyto ve svém objemu co nejdokonaleji rozptýlit a vytvořit jim ochranný plášť pro jejich maximální účinnost a stabilitu. Taková je voda – mateřsky pečující a pudící k činnosti.

 

Podmínky revitalizace

Mezi podmínky revitalizace vody patří zejména její přirozený způsob proudění! Všude tam, kde toto není možné, kde je voda zadržována za jakýmkoli účelem v uzavřených nádobách či potrubích, ošetřena chemickými přípravky, vystavena působení tepla či vedena soustavně pod tlakem mnoha atmosfér, všude tam nemůže revitalizace vody probíhat přirozenou cestou. Takováto voda trpí a trpí i ti, kdo jsou odkázáni na její dlouhodobé užívání – rostliny, zvířata a lidé. Proto vznikla myšlenka revitalizace vody bio-technickou cestou v místě její spotřeby.

 

Technický princip revitalizace technologií AQUA SANATURA® – napodobení přírodních procesů umělou cestou.

Je realitou dnešní doby, že voda mnoha odběrných míst dlouhodobě nevykazuje kvalitu vod přírodních pramenů či horských bystřin. A zdaleka se nejedná pouze o vodu z veřejných vodovodů. Způsob hospodaření člověka v krajině narušuje rovněž podzemní koloběh vody!

Technické řešení revitalizace vody nastoluje podmínky k převodu pohybové (kinetické) energie vodního toku do polohové (potenciální) energie vodních molekul. Výsledkem je pak obrozená struktura vody.

Hlavní část revitalizace se odehrává v průtočném zařízení, kde voda protéká kanály specifického uspořádání. Jedná se tedy o tzv. hydrodynamickou úpravu. Revitalizační proces nastartovaný v zařízení doznívá ještě po výtoku vody z něj – a to během několika málo hodin. V té době se stabilizují nové strukturní formy ve vodě. Charakter vody upravené a neupravené je však patrný i po několika měsících (ověřeno v nezávislé laboratoři). Postupem času ovšem vliv revitalizace slábne.