AQUA SANATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Oživení vody řízeným prouděním dle principů Viktora Schaubergera

„Voda je nejen středem mezi duchem a zakotvením ve hmotě, je také v rytmickém pohybu prostředníkem mezi nimi.“

 

Theodor Schwenk

Film voda

POTŘEBUJETE PORADIT?

 

Rádi Vám pomůžeme!

 

Můžete volat: 

+420 603 106 098

 

nebo psát:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Václav Černý

VÝZNAM FYZIKÁLNÍ KVALITY VODY A ABSENCE CELOSTNÍHO HODNOCENÍ

Voda je nedílnou součástí všeho živého – bez ní by život na naší planetě nebyl možný.

Přestože je dnes hlídána a v rámci možností též zabezpečována chemická a mikrobiologická nezávadnost vody, význam čistě fyzikální kvality vody pro vše živé nám doposud povětšinou uniká.


Význam fyzikální kvality vodyData získaná z chemické analýzy vody – jako součásti tzv. rozboru vody – jakkoliv se jedná o důležité a cenné informace, nejsou sama o sobě schopna postihnout chování vody v daném prostředí. Zjednodušeně vyjádřeno sportovní terminologií, metody klasické analýzy jsou schopny zdokumentovat (spočítat), kolik hráčů se nachází na hrací ploše, ale již neumí vyhodnotit jejich rozmístění a aktivitu – neboli samotnou kvalitu hry. Obdobně lze z lékařského pohledu připodobnit rozbor vody k pitevnímu nálezu zemřelého člověka, jež však nic nevypovídá o předchozím životě pacienta.

 

Dobrá pitná voda má umět člověka osvěžit na těle i na duchu. Podobně voda připravená ke koupeli. Spouhou zdravotní nezávadností se zde nemůžeme smířit. Teprve z projevů pohybující se vody však můžeme usuzovat, zda nám tato může něco ze své živé pohyblivosti předat, zda nás osvěží. Vždyť na pohyblivosti vody závisí pohyblivost našeho těla a naší mysli. Tento celostní pohled na vodu je dnes v evropském měřítku rozvíjen zejména v německy mluvících zemích, celosvětově pak zejména v Japonsku, Rusku a USA. Všude tam se na toto téma vedou odborné diskuze. Mezi první seriozní, čistě vědecké výsledky celostního průzkumu vody můžeme zařadit do praxe zavedenou metodu kapkového obrazu vyvinutou Ústavem pro výzkum proudění v německém Herrischriedu (více viz laboratorní zkoušky). Též v okamžiku interakce vody s nově dodanou látkou můžeme sledovat projevy vyšší či nižší živé pohyblivosti vody – ochoty vody se re-strukturalizovat a následný vznik více či méně stabilních a aktivních struktur.

Kapkové obrazy

Fyzikální chemici si až dodnes mysleli, že problém spočívá především v míře zředění či koncentraci roztoku. To je však jen část pravdy. Doposud byl totiž zcela zanedbávaným aspektem VLIV STRUKTURY vodného roztoku NA AKTIVITU v něm zúčastněných složek!

V tomto světle je důležité si uvědomit, že, i při neměnící se koncentraci látek obsažených ve vodném roztoku, lze aktivací roztoku (revitalizací, tj. fyzikálním oživením) docílit podstatné kvalitativní změny jeho struktury a v konečném důsledku vyšší efektivity působení všech jeho složek! V případě některých vitamínů či minerálních látek až o desítky procent.

Jaké jsou zkušenosti z reálného života? Například odlišná forma struktur vytvořených mezi vodou a rozpuštěným CO2 je i při neměnící se koncentraci CO2 příčinou rozdílného typu konečné perlivosti nápoje. V praxi je známá jemná perlivost šumivých vín připravených přírodním způsobem kvašení ve srovnání s poněkud hrubší perlivostí uměle připravených vín perlivých (klasické víno, které se dosytí plynným CO2). Z dalších příkladů můžeme uvést poctivě uvařené 12° pivo a pivo původně s vyšší stupňovitostí, jež je posléze naředěné vodou a dosyceno CO2. Znalec piva pozná rozdíl, byť obsahem látek při standardní analýze se tyto dva vzorky od sebe lišit vůbec nemusí.

 

Význam kvality vody