AQUA SANATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Oživení vody řízeným prouděním dle principů Viktora Schaubergera

„Voda je kolébkou všeho života jen tehdy, když se v přírodě pohybuje přirozeným způsobem.“

 

Viktor Schauberger

Film voda

POTŘEBUJETE PORADIT?

 

Rádi Vám pomůžeme!

 

Můžete volat: 

+420 603 106 098

 

nebo psát:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Václav Černý

POCHYBENÍ ČLOVĚKA PŘI NAKLÁDÁNÍ S VODOU

Obecně uznávaný a klíčový význam vody pro vše živé je v příkrém kontrastu s dnešním stavem fyzikálně oslabených a mnohdy též chemicky znečištěných vod. Jde především o důsledek nesprávného zacházení s touto nejcennější “surovinou“. Poničená příroda mnohdy již nedokáže napravovat stále škodlivější působní člověka, které je výsledkem nepochopení zákonitostí a souvislostí přírodního řádu. Ten, bez ohledu na naše názory a stav poznání, přesto trvale působí všude kolem nás.


Pochybení člověkaRakouský vodní génius a přírodní badatel Viktor Schauberger v minulosti opakovaně varoval před porušováním harmonie od pradávna vyvážených poměrů mezi budujícími a rozkladnými přírodními silami, zvláště často pak v souvislosti s nakládáním s vodou. Nedostatek poznání v této oblasti je příčinou mnohých pochybení v praktickém životě, jež v konečném důsledku vedou k oslabení vody v její klíčové úloze zprostředkovatelky života. Lineární, často kilometry dlouhá potrubí nesprávných tvarů (profilů), retenční nádrže, tlakové rozvody, rozličné chemické a fyzikální úpravy vody s vedlejšími negativními důsledky, nevhodné působení světla a tepla, materiály používané k rozvodům vody či obalům balených vod, v extrémních případech dokonce vysílače signálů mobilních telefonů umístěných na vodojemech apod. jsou smutným příkladem lidského nepochopení principů působení přírodních sil. Vezměme jen častý nešvar instalačních techniků, jenž jistě pramení z pouhé nevědomosti, upínat dráty elektrického vedení či jiné elektrické kabely k potrubním rozvodům s pitnou a užitkovou vodou.

 

Bereme vážně a za svou, potřebu přispět k nápravě těchto věcí. Jako možnou cestu nápravy stavu vody v místě její spotřeby nabízíme možnost revitalizace vody pomocí průtočných zařízení, jež vodě na poslední chvíli navrací zpět část jejich přirozených schopností a vlastností, především pak obnovují přirozenou vitalitu vody.

Pochybení člověka

 

 

V souvislosti se zrodem kvalitní vody je třeba zmínit též lesní a půdní hospodářství. Ne nadarmo se říká, že les je kolébkou vody. Kolébkou v tom smyslu, že stinná místa lesa umožní vodě vsáknout do hlubších zemských vrstev, kde se voda setkává s minerálními látkami i zemním plynem CO 2. Po důkladném vyzrání vody v tomto podzemním koloběhu se v podobě vodního pramene rodí ta nejlepší voda k pití. Je povětšinou bohatá jak na minerální látky, tak na plyny obsažené ve vodě nejčastěji v podobě hydrogenuhličitanů. Jejich tlumivá (pufrační) schopnost pak mimo jiné umožňuje odolávat změnám pH v lidském těle, zejména pak působení látek kyselé povahy, což je pro organismus velmi důležité. Více viz FAQ: Jakou vodu užívat v případě překyselení organismu a proč?
 

Pochybení člověka